คุณอยู่ที่: หน้าแรกหน้าแรกThai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและสำเนาพระราชสาส์นถอนต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

activity

 

activity

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและสำเนาพระราชสาส์นถอนต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและสำเนาพระราชสาส์นถอน โดยฝ่ายบราซิลมี Ambassador Reinaldo Salgado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลด้านการเจรจาทวิภาคีในเอเชียโอเชียเนียและรัสเซีย และ Ambassador Maria Izabel Vieira อธิบดีกรมเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมการหารือด้วย ทั้งนี้ การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับบราซิลในด้านต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 
 
 
 
 
********************************

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top