คุณอยู่ที่: หน้าแรกหน้าแรกThai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปีการสถาปนาอาเซียน

activity

 

activity

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปีการสถาปนาอาเซียน

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามประจำบราซิล จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปี การสถาปนาอาเซียน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำบราซิล โดยมีเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ด้านเอเชีย โอเชียเนีย และรัสเซีย   เป็นแขกเกียรติยศ และมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจาอาเซียน รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมงานฯ จำนวนประมาณ 150 คน
   
ในการกล่าวเปิดงาน นาย Edi Yusup เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำบราซิล ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย และเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado ได้กล่าวถึงความสำคัญและพัฒนาการของอาเซียนในช่วง 52 ปี ที่ผ่านมา และความสำคัญที่อาเซียนมีต่อบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บราซิลเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2555
   
โดยภายหลังการกล่าวเปิดงานฯ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียและเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado ได้ร่วมกันตัดเค้กอาเซียนเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปี  การสถาปนาอาเซียน และปิดท้ายด้วยการจัดเลี้ยงอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top