คุณอยู่ที่: หน้าแรกหน้าแรกThai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตการไปราชการที่กายอานาและซูรินาเมของเอกอัครราชทูตฯ เพื่ออำลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการและพ้นจากหน้าที่

activity

 

activity

การไปราชการที่กายอานาและซูรินาเมของเอกอัครราชทูตฯ เพื่ออำลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการและพ้นจากหน้าที่เมื่อวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางไปราชการที่สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาและสาธารณรัฐซูรินาเม ซึ่งเป็นเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่ออำลา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะเกษียณอายุราชการและพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Moses Nagamootoo นายกรัฐมนตรีกายอานา Dr. Karen Cummings รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกายอานา นาง Yldiz Pollack-Beighle รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเม และนาย Stephen Tsang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของซูรินาเม
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top