คุณอยู่ที่: หน้าแรกหน้าแรกThai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

activity

 

activity

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแห้งไปมอบให้แก่บ้านพักคนชราหญิง Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte “Lar dos Velhinhos” กรุงบราซิเลีย โดยมีนายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวกับ Sister Maria José da Silva ผู้อำนวยการบ้านพักคนชราฯ เจ้าหน้าที่ และคนชรา ถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งผู้อำนวยการฯ ได้กล่าว แสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ และคนชราได้สวดมนต์ขอพร พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงคุ้มครองสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งร่วมร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วย

ทั้งนี้ บ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยสตรี โดยอยู่ในเครือขององค์กรการกุศล “Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo” หรือ “Daughters of Charity of São Vicente de Paulo” ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Belo Horizonte รัฐ Minas Gerais ปัจจุบัน อยู่ภายใต้การบริหารและดูแลของนักบวชสตรีจำนวน 6 ราย และมีหญิงชรา (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) พำนักอยู่จำนวน 33 คน จากจำนวนโควต้าที่บ้านพักคนชราเปิดรับทั้งหมด 35 คน โดยบ้านพักคนชราหญิงดังกล่าวได้รับการรับรองจากรัฐบาลเขตนครหลวงบราซิล (Governo do Distrito Federal)
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top