คุณอยู่ที่: หน้าแรกหน้าแรกThai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต การเดินทางเยือนรัฐปาราอีบาของเอกอัครราชทูตฯ

activity

 

activity

การเดินทางเยือนรัฐปาราอีบาของเอกอัครราชทูตฯ

 
เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนรัฐปาราอีบา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐฯ กับไทย
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับผู้ว่าการรัฐฯ รองผู้ว่ารัฐฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิลจากรัฐฯ เลขาธิการรัฐด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ เลขาธิการรัฐด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และรองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรม โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อแสวงหาลู่ทางและโอกาสสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกันให้มากขึ้น
 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่สหพันธ์อุตสาหรรมแห่งรัฐฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัฐปาราอิบา โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนประมาณ 35 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top