Job Vacancy: Translator/Interpreter
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2560 1012
42 พิธีรับสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 11 ตุลาคม 2560 1265
43 การสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง Foz do Iguaçu 03 ตุลาคม 2560 1340
44 ก้าวใหม่ของ Fashion Design และ Creative Design ไทย – บราซิลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 28 กันยายน 2560 1002
45 กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยในกรุงบราซิเลีย 21 กันยายน 2560 1630
46 การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียครั้งที่ 5 19 กันยายน 2560 1215
47 กิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี ธงชาติไทย 11 กันยายน 2560 1127
48 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในรัฐโกยาส 02 กันยายน 2560 1067
49 การฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในบราซิล 29 สิงหาคม 2560 1427
50 การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียครั้งที่ 4 25 สิงหาคม 2560 1297

หน้า 5 จาก 8

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top