งาน GCCM

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานออกร้านอาหารและสินค้าท้องถิ่น(12th Feira International das Embaixadas) ของสมาคมภริยาเอกอัครราชทูตประจำกรุงบราซิเลีย (Group de Conjuges de Chefes de Missão: GCCM) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒธรรมของประเทศต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวบราซิลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ที่กรุงบราซิเลียมากขึ้น โดยในซุ้มกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบด้วยอาหารไทย ได้แก่ ส้มตำ มัสมั่นเนื้อ และเบียร์ไทยตราสิงห์ เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากให้ความสนใจและประทับใจในวัฒนธรรมไทยมาก

 

 

 

 

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top