คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และอุปทานอาหารบราซิลเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่เอกอัครราชทูต Asia-Oceaniaที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และอุปทานอาหารบราซิลเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่เอกอัครราชทูต Asia-Oceaniaที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายพิเศษและงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ Asia-Oceania ประจำกรุงบราซิเลีย (รวม 21 ประเทศ)โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนาย Blairo Maggi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และอุปทานอาหารบราซิลเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Brazil's Agribusiness Overview

 

นาย Blairo Maggi ได้นำเสนอภาพรวมการเจริญเติบโตของสินค้าเกษตรของบราซิล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21.5 ของ GDPและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.9 ในปี ค.ศ. 2016โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อไก่ กาแฟ น้ำตาลและข้าวโพด พร้อมยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับตลาดต่างประเทศ รวมถึงภูมิภาคเอเชียเป็นสำคัญด้วย

 

การบรรยายพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ บราซิลให้แก่คณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ Asia-Oceaniaในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเพิ่มพูนและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างบราซิลกับประเทศ Asia-Oceania ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจการเกษตรกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียรวมถึงประเทศไทย

 

 

****************************************

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top