คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียพบหารือกับประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภาบราซิล

เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียพบหารือกับประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภาบราซิล

 

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 59นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย และเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียร์มาร์ รวมถึงอุปทูตสิงค์โปร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committees in Brasilia : ACB) เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Aloysio Nunes ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภาบราซิล เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับบราซิลโดยรวม และความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างบราซิลกับแต่ละประเทศ สมาชิกอาเซียน

 

****************************************

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top