คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559การเยือนรัฐมาตูโกรสซูอย่างเป็นทางการของ ออท.

การเยือนรัฐมาตูโกรสซูอย่างเป็นทางการของ ออท.

 

ระหว่างวันที่ 21 – 26 กันยายน 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินทางเยือนรัฐมาตูโกรสซู (Mato Grosso) อย่างเป็นทางการ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Pedro Taques ผู้ว่าการรัฐมาตูโกรสซูและเลขาธิการด้านต่าง ๆ ของรัฐฯ เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐมาตูโกรสซู ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน รวมถึงการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ (people-to-people contacts) นอกจากนี้ คณะฯ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการปลูกถั่วเหลืองของบราซิลด้วย ทั้งนี้ รัฐมาตูโกรสซูถือเป็นรัฐที่มีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยเป็นรัฐที่สามารถผลิตถั่วเหลือง ข้าวโพด ฝ้าย ถั่ว และปลาน้ำจืดได้มากที่สุดของบราซิล และมีนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจได้ตลอดปี

 

*****************************

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top