คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559การหารือเชิงเทคนิคในประเด็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและ อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างไทย – บราซิล

การหารือเชิงเทคนิคในประเด็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและ อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างไทย – บราซิล

 

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมหารือเชิงเทคนิคในประเด็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างไทย – บราซิล ณ กระทรวงการต่างประเทศบราซิล กรุงบราซิเลีย

 

นาย Norberto Moretti อัครราชทูต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กรมกิจการการเงิน การค้าและบริการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายบราซิล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการค้าต่างประเทศและการบริการ กระทรวงการคลัง รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการการค้าต่างประเทศเข้าร่วมการหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการลงทุนและความร่วมมือด้านการลงทุน

 

            การหารือทางเทคนิคครั้งที่ 1เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับบราซิล  ทั้งนี้ ฝ่ายบราซิลได้เสนอร่างมาตรฐานความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน (Cooperation and Facilitation Investment Agreement - CFIA)ให้ผ่ายไทยพิจารณาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งบราซิลมีเป้าหมายที่จะเจรจา CFIA กับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย

****************************************

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top