คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559คณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนบราซิล พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสินค้าการเกษตรและฮาลาล ไทย – บราซิล

คณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนบราซิล พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสินค้าการเกษตรและฮาลาล ไทย – บราซิล

 

ระหว่างวันที่ 22 - 30พฤษภาคม 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ    กรุงบราซิเลียได้นำคณะนักธุรกิจบราซิลด้านสินค้าโภคภัณฑ์และอุตสาหกรรมฮาลาล และสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจของบราซิลเยือนไทย เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ และพบปะหารือกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าร่วมการจัดสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุน Brazil's Insight : Trade and Investment Opportunitiesที่จัดโดยกระทรวง  การต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย และเข้าร่วมงาน ThaiFex 2016 ณ อาคารแสดงสินค้า Impact Arena เมืองทองธานี

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง           การต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงต่าง ๆ ได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง พร้อมกับแสดงความหวังว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบราซิลในด้านเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าสินค้าเกษตร โภคภัณฑ์และอุตสาหกรรมฮาลาล    

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนักธุรกิจบราซิลเข้าพบหารือเพื่อเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะนักธุรกิจให้การต้อนรับ โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟ ณ โรงงาน CP เขตหนองจอก  

 

อนึ่ง เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้มีโอกาสเยือนจังหวัดกระบี่ โดยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะนักธุรกิจของจังหวัดได้ให้การต้อนรับและได้มีการหารือกับคณะถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาลและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นพ้องกับเอกอัครราชทูตฯ ในข้อเสนอให้จังหวัดกระบี่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนคร Florianopolisรัฐ Santa Catarina ด้วย  ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและธุรกิจไทยและบราซิลกว่า 100 คนเข้าร่วม

           

การเดินทางเยือนประเทศไทยของนักธุรกิจชั้นนำและสื่อมวลชนบราซิลครั้งนี้ มีนัยสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านสินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ฮาลาล โดยไทยและบราซิลต่างมีศักยภาพ  ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทยการสัมมนาดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับบราซิล และนักธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ

 

************************

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top