คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559เอกอัครราชทูตและอุปทูตอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย เยือนรัฐปารานา

เอกอัครราชทูตและอุปทูตอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย เยือนรัฐปารานา

 

เมื่อวันที่ 25 – 27 เม.ย. 59 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia : ACB)ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงค์โปร์ และไทย ได้จัดโครงการ เยือนรัฐปารานา (Parana)เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐปารานาและประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่าง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม

 

คณะ ACB ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ผู้ว่าการรัฐปารานา เลขาธิการรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษา เลขาธิการรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิติกส์ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้า เป็นต้น

 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตไทยได้เชิญชวนให้ฝ่ายปารานาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทยและอาเซียน โดยได้เน้นย้ำจุดแข็งของไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์และชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ และการที่ไทยให้ความสำคัญกับนโยบายด้านclustersในสาขาต่างๆ  เช่น ยานยนต์ อาหาร และเศรษฐกิจดิจิตอล

 

รัฐปารานาเป็นเมืองท่าที่ใหญ่อันดับ 2 ของบราซิล มีปริมาณการขนส่งสินค้าประมาณ 40 ล้านตันต่อปี และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดของบราซิล และเป็นผู้สร้างรายได้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ โดยมีสถาบันการวิจัยที่มีชื่อเสียงของประเทศและบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกตั้งอยู่ที่เมืองหลวงคูริจิบา (Curitiba)นอกจากนี้ รัฐปารานายังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเป็นประตูเชื่อมระหว่างตลาดบราซิลกับตลาด Mercosul

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top