คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559เอกอัครราชทูตไทยฯเยือนรัฐ Santa Catarina อย่างเป็นทางการ 20–23 มีค 59

เอกอัครราชทูตไทยฯเยือนรัฐ Santa Catarina อย่างเป็นทางการ 20–23 มีค 59ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยพร้อมด้วยนางสาวกอบสิริ  เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก นายศิวะลักษณ์ นาคาบดี ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนเมือง Florianópolis รัฐ Santa Catarina เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและพบหารือข้อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน รวมทั้งได้จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย – บราซิลให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของรัฐ Santa Catarina

เอกอัครราชทูตไทยและคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย José Raimundo Colombo ผู้ว่าการรัฐ Santa Catarina และนาย Cesar Souza Junior นายกเทศมนตรีนคร Florianópolis เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีในทุก ๆ มิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการติดต่อระหว่างประชาชน (people-to-people contact) โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมสานต่อให้มีความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้ (1) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง Federal University of Santa Catarina (UFSC) กับสถาบันอุดมศึกษาของไทย (2) การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับภาคธุรกิจในรัฐ Santa Catarina และ (3) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง (sister cities) ระหว่างเมือง Florianópolis และรัฐ Santa Catarina กับ จ.กระบี่ของไทย ตลอดจนประสงค์จะให้ประเทศไทยเข้าร่วมงานงาน Thai Food  Festival ในงานเทศกาลอาหารของรัฐ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุก ๆ ปี ทั้งนี้ ทางรัฐ Santa Catarina ได้จัดพิธีต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และคณะอย่างสมเกียรติ

นอกจากนี้  เอกอัครราชทูตและคณะฯ ได้มีโอกาสพบหารือกับผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำ อาทิ บริษัท Digitro (บริษัทให้บริการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) และบริษัท SCHMIDT (บริษัทค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ซื้อและแปรรูปมาจากประเทศไทย)และยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐ Parana (Federacao das  Industrias  de Santa Catarina – FIESC) และสภาหอการค้าแห่งรัฐ (Associação Comercial e Industrial de Florianópolis - ACIF) จัดการสัมมนาหัวข้อ “บราซิล – ไทย : หุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรือง” (Brazil – Thailand : Partnership for Growth) ซึ่งมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างดียิ่ง โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้บรรยายศักยภาพและลู่ทางการเพิ่มการค้า การลงทุนระหว่างบราซิลกับประเทศไทยเพราะบราซิลและไทยต่างเป็นตลาดที่มีศักยภาพของลาตินอเมริกาและเอเชียและยังเป็นประตู (Gateway) สู่ภูมิภาคเอเชีย อาเซียน และลาตินอเมริกา นางสาวกอบสิริ  เอี่ยมสุรีย์ ได้บรรยายนโยบายส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทยและสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศด้วย ด้านนายศิวะลักษณ์ นาคาบดี ได้บรรยายสรุปโอกาสและศักยภาพของสินค้าสำคัญๆของไทยในการเข้าสู่ตลาดบราซิลพร้อมเชิญชวนบริษัทบราซิลไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆในประเทศไทย

 *******************************

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top