คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559การเยือนรัฐ Rio Grande do Sul ของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

การเยือนรัฐ Rio Grande do Sul ของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย       
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้เดินทางเยือนรัฐ Rio Grande do Sul เพื่อเข้าร่วมงาน Expodireto Cotrijal International Agribusiness Fair ครั้งที่ 17 ณ เมือง Não-Me-Toque ร่วมกับเอกอัครราชทูตและคณะทูตต่างประเทศประจำบราซิลจำนวนกว่า 50  คน ตามคำเชิญของนาย José Ivo Sartori ผู้ว่าการรัฐ Rio Grande do Sul  ทั้งนี้

งาน Expodireto ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในมหกรรมด้านธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนกว่า 210,000 คน และมียอดการซื้อขายเกิดขึ้นคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 12,000 ล้านบาท
       
ระหว่างการเยือนฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะนักธุรกิจบราซิลที่สนใจดำเนินธุรกิจกับไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับบราซิลให้แก่นักธุรกิจบราซิลที่สภาหอการค้าแห่งรัฐ Rio Grande do Sul (Fercomércio - RS) นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับผู้แทนจากบริษัท Fasa América Latina Participações Societárias ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดูกบดเพื่อนำไปประกอบอาหารสัตว์ และแสดงความสนใจที่จะส่งออกกระดูกบดดังกล่าวไปยังประเทศไทยด้วย
       
เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบหารือกับ Associate Professor Carlos Alexandre Netto อธิการบดี Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง UFRGS กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในชั้นนี้ สภามหาวิทยาลัย UFRGS ได้อนุมัติการจัดทำความร่วมมือดังกล่าวแล้ว และพร้อมที่จะมีความร่วมมือเฉพาะด้านที่สนใจร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ UFRGS รับที่จะพิจารณาผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เวชศาสตร์เขตร้อน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 ********************************

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top