คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียนำคณะนักธุรกิจบราซิลพร้อมสื่อมวลชนเยือนไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียนำคณะนักธุรกิจบราซิลพร้อมสื่อมวลชนเยือนไทยระหว่างวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ    กรุงบราซิเลียได้นำนาย Flavio Castelar ผู้อำนวยการบริหารองค์กร The Ethanol Cluster of Local Productive Arrangement of Alcohol (Arranjo Produtivo Local do Álcool - ALPA)  ของบราซิลที่รับผิดชอบการพัฒนาพลังงานชีวภาพจากอ้อย และคณะนักธุรกิจชั้นนำด้านน้ำตาล พลังงานเอทานอล และนักธุรกิจด้านเพชรพลอย ทอง หินมีค่า พร้อมสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจบราซิลเยือนไทย เพื่อพบปะหารือกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 2016 ณ อาคารแสดงสินค้า Impact Arena เมืองทองธานี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และหวังว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบราซิลในด้านเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านน้ำตาลและความร่วมมือด้านพลังงานเอทานอล ตลอดจนเพชรพลอยและทอง

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้นำคณะนักธุรกิจบราซิลพบหารือเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทต่าง ๆ อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด และบริษัทน้ำตาลมิตรผล
    
การเดินทางเยือนประเทศไทยของนักธุรกิจชั้นนำและสื่อมวลชนบราซิลครั้งนี้ มีนัยสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเอทานอล อุตสาหกรรมน้ำตาลและสร้างเครือข่ายการค้าทอง เพชร พลอยและหินมีค่า อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนไทย – บราซิล และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทยต่อไป

 ************************

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top