คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2559เอกอัครราชทูตไทยเยือนนครเซาเปาลูเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า ปศุสัตว์ไทย – บราซิล ระหว่างวันที่ 12- 15 มกราคม 2559

เอกอัครราชทูตไทยเยือนนครเซาเปาลูเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า ปศุสัตว์ไทย – บราซิล ระหว่างวันที่ 12- 15 มกราคม 2559

 

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนรัฐเซาเปาลู เพื่อพบหารือข้อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีในมิติต่าง ๆ เช่น การค้า การลงทุน การจัดงานเทศกาลอาหารและการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือด้านงานกงสุล เป็นต้น

 

ระหว่างการเยือนนครเซาเปาลูในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ได้พบกับนาย Rui Eduardo Saldanha Vargas รองประธาน Brazilian Association of Animal Protein หรือ สมาพันธ์ ABPA(ดูแลกิจการเนื้อไก่) พร้อมด้วยนาย Ricardo João Santin รองประธาน ABPA (ดูแลกิจการเนื้อหมู) และนาย Fernando Sampaia ผู้จัดการด้านการต่างประเทศ Brazilian Beef Exporters Association หรือ สมาพันธ์ ABIECเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าปศุสัตว์ไทย – บราซิล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการซื้อกิจการบริษัทผลิตเนื้อไก่ในประเทศไทยของบริษัทชั้นนำบราซิลเพื่อขยายฐานตลาดในเอเชีย ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างของความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ และมุ่งหวังให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอาหารและแปรรูปอาหารรายใหญ่ของไทยเข้ามาลงทุนในบราซิลเพราะสามารถนำเทคโนโลยีการผลิตของไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบของบราซิลเพื่อผลิตสินค้าได้

 

อนึ่ง เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ยังได้รับทราบข้อมูลเรื่องการส่งออกเนื้อวัวของบราซิลไปประเทศต่าง ๆ และหารือแนวทางการเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บราซิลตอบแบบสอบถามตามที่ฝ่ายไทยขอเพื่อให้เนื้อวัวบราซิลสามารถเข้าสู่ตลาดไทยได้ในโอกาสแรก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจบราซิลโดยรวม และต่อไทย คือการได้บริโภคเนื้อวัวที่มีคุณภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสมในท้องตลาด ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แจ้งกับผู้แทน ABPAและABIEC ว่าตนจะนำคณะนักธุรกิจผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์บราซิลเยือนประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมศกนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมฮาลาล รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาการค้า การลงทุนที่กระทรวงการต่างประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียจะได้ร่วมกันจัดต่อไป

 

 

*********************************

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top