คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558

ข่าวกิจกรรมฯ ปี 2558

ครั้ง
31 ความร่วมมือด้านฮาลาลไทย – บราซิล 10 มิถุนายน 2558 5225
32 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียนำคณะนักธุรกิจบราซิลเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 28 พฤษภาคม 2558 4928
33 การสัมมนา “ทศวรรษใหม่แห่งความรุ่งเรืองด้านการค้าการลงทุน ไทย – บราซิล” 20 พฤษภาคม 2558 4814
34 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมงาน World Travel Market (WTM) Latin America 25 เมษายน 2558 4946
35 การพบหารือระหว่าง รมว ท่องเที่ยว ไทย - บราซิล 22 เมษายน 2558 4684
36 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยทางโทรทัศน์ของบราซิล 20 เมษายน 2558 4386
37 การสาธิตอาหารไทยและจำหน่ายสินค้าอาหารไทยในรัฐบราซิเลีย 18 เมษายน 2558 4209
38 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เปิดงานเทศกาลสัปดาห์อาหารไทยและพิธีเทศกาลสงกรานต์ 13 เมษายน 2558 4205
39 SEMANA DA GASTRONOMIA TAILANDESA 03 เมษายน 2558 4531
40 รัฐอามาโซนัส เป้าหมายใหม่สำหรับความร่วมมือไทย – บราซิล 28 มีนาคม 2558 4568
41 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และนิทรรศการ Thailand Corner ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Brasilia 17 มีนาคม 2558 4606
42 ออท รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย 05 มีนาคม 2558 4150
43 เอกอัครราชทูตไทยเยี่ยมชมนวัตกรรมศูนย์ผลิตเครื่องบิน EMBRAER 25 กุมภาพันธ์ 2558 4349
44 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเยี่ยมชมศูนย์รับรองสินค้าฮาลาลของบราซิลในรัฐเซาเปาลู 23 กุมภาพันธ์ 2558 4507
45 เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลพบหารือกับผู้อำนวยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสมาพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งบราซิล 06 กุมภาพันธ์ 2558 4151
46 การส่งเสริมอาหารและสินค้าไทยในกรุงบราซิเลีย 30 มกราคม 2558 4560
47 เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของบราซิล 16 มกราคม 2558 4874

หน้า 2 จาก 2

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top