คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การเยือนรัฐบาเยียอย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและภริยา

การเยือนรัฐบาเยียอย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและภริยาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนางดวงใจ ชาญภูมิดล ภริยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Rui Costa ผู้ว่าการรัฐบาเยีย ณ ที่ทำการผู้ว่าการรัฐฯ โดยมีเลขาธิการด้านต่าง ๆ ของรัฐ ได้แก่ เศรษฐกิจและการลงทุน ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว และด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมด้วย

ในระหว่างการเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตฯ แจ้งวัตถุประสงค์ของการเยือนรัฐบาเยียว่าเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย – บราซิล การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างไทยกับรัฐบาเยีย โดยนาย Costa เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่สำคัญ และในฐานะผู้ว่าการรัฐ ก็มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าการรัฐและเลขาธิการฯ ภาครัฐฝ่าย     บาเยียยินดีกับประเทศไทยที่เครือ Minor Group ได้เข้ามาบริหารธุรกิจโรมแรม Tivoli ณ Praia do Forte ซึ่งเป็นโรงแรมประเภทรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ที่มีชื่อเสียงในประเทศบราซิล
    
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังเชิญให้นาย Costa เยือนไทยในช่วงที่สะดวก พร้อมคณะนักธุรกิจของรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่าไทยกับรัฐฯ ให้มากยิ่งขึ้น และแจ้งว่ารัฐบาเยียเป็นรัฐที่มีศักยภาพไม่เพียงอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว แต่รวมถึงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมด้านการเกษตร ซึ่งไทยและรัฐบาเยียสามารถร่วมมือกันได้อีกมาก และเมื่อพิจารณาถึงประวัติศาตร์และความสำคัญของรัฐบาเยียแล้ว ผู้ว่าการรัฐฯ อาจจะพิจารณาให้เมือง Salvador ของรัฐบาเยีย ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของบราซิลเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดที่มีความคล้ายคลึงกันของไทย

เมื่อเวลาค่ำในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับนาง Patrícia Orrico ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ สมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งรัฐ Bahia เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวแจ้งวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับรัฐบาเยีย อาทิ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัด Roadshow ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ณ รัฐบาเยียในปีหน้า

ทั้งนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นาง Patrícia Orrico ได้นำเอกอัครราชทูตฯ และคณะเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (SENAI CIMATEC) ของรัฐบาเยีย

อนึ่ง เมื่อปี 2557 ไทยนำเข้าสินค้าจากรัฐบาเยียเป็นมูลค่ารวมประมาณ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยังรัฐบาเยียเป็นมูลค่ารวมประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าหลักคือยางและเครื่องจักรกลไฟฟ้า

 

*******************************

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top