คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การเยี่ยมสมาคมการค้ากล้วยไม้และบริษัทเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ณ เมือง Holambra รัฐเซาเปาลู

การเยี่ยมสมาคมการค้ากล้วยไม้และบริษัทเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ณ เมือง Holambra รัฐเซาเปาลู


    
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซาเปาลู และผู้จัดการทั่วไป บริษัท ปตท. สผ. ณ นครรีโอ เดจาเนโร จำกัด ได้รับเชิญจาก Brazilian Seed and Seeding Trade Assosiation ให้ดูงานกล้วยไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ระหว่างไทย – บราซิล ณ เมือง Holambra รัฐเซาเปาลู
    
เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตกล้วยไม้ของบริษัท Ecoflora ซึ่งมีนาย Frans van de Weijer เจ้าของบริษัทให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยบริษัทมีรายได้จากการขายกล้วยไม้นานาชนิดประมาณ 250 สายพันธุ์ เช่น แวนดา และอื่น ๆ ให้แก่ตลาดท้องถิ่นทั่วบราซิลประมาณ 35 ล้านเฮอัล (ประมาณ 360 ล้านบาท) ต่อปี และบริษัทดังกล่าวได้นำเข้าต้นกล้ากล้วยไม้จากประเทศไทย (ร้อยละ 30) รวมถึงเนเธอร์แลนด์และไต้หวัน
    
จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบหารือกับนาง Ines Paula Wagemaker ผู้จัดการบริหารของ Brazilian Seed and Seeding Trade Association โดยมีการหารือถึงอุปสรรคการนำเข้าต้นกล้ากล้วยไม้จากไทยสู่บราซิล และเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนสมาคมฯ ร่วมงานการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559
    
ประเทศไทยส่งออกสินค้ากล้วยไม้ไปบราซิลเพิ่มขึ้นตลอด 4 – 5 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มจากปีละประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 จึงนับว่าบราซิลเริ่มเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา 

 

 

 

**********************************

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top