คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558เอกอัครราชทูตอาเซียนร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

เอกอัครราชทูตอาเซียนร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 58  คณะกรรมการอาเซียนในกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia – ACB) ซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูตไทย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อุปทูตอินโดนีเซีย และอุปทูตสิงคโปร์ ได้ร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (Working Lunch) กับนาย Sergio Danese ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล โดยมีนาย Jose Alfredo Graça Lima รองปลักกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ดูแลภูมิภาคเอเชีย นาย Francisco Mauro อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนาง Maria Cristina Castro Martins ผู้อำนวยการกองอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศบราซิลร่วมด้วย


ในโอกาสดังกล่าว นาย Danese กล่าวต้อนรับ ACB พร้อมแจ้งว่าบราซิลให้ความสำคัญกับอาเซียนและการที่อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ และพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือบราซิล - อาเซียนให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน การทหาร การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร นโยบายเพื่อสังคม การท่องเที่ยว กีฬา และการศึกษา และความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศอื่น ๆ


เอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่บราซิลให้ความสำคัญกับการเพิ่มปฏิสัมพันธ์อาเซียน – บราซิล เพราะเป็นก้าวสำคัญที่จะมุ่งสู่การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และหวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลจะหาโอกาสเยือนประเทศอาเซียนมากขึ้น
อาเซียนกับบราซิลมีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือในช่วง 10 ปี  ที่ผ่านมา (ค.ศ. 2004 – 2014) มูลค่าการค้ารวมบราซิล – อาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 480 จาก 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี ค.ศ. 2014 บราซิลได้เปรียบดุลการค้ากับอาเซียนเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 6 ของบราซิลกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ในทวีปเอเชีย รองจากจีน

 

******************************

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top