คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานรับรองให้วัดพุทธ Templo Shin Budista da Terra Pura เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของกรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานรับรองให้วัดพุทธ Templo Shin Budista da Terra Pura เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของกรุงบราซิเลีย


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 เอกอัครราชทูตพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล ได้เข้าร่วมพิธีกำหนดให้    วัดพุทธ Templo Shin Budista da Terra Pura เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของกรุงบราซิเลีย โดยมีเอกอัครราชทูตอินเดีย อุปทูตเนปาลและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและจีน รวมทั้ง ผู้แทนผู้ว่าการกรุงบราซิเลียเข้าร่วมด้วย หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดสวน Candango Oriental Garden ของวัดฯ และการฉลองครบรอบ 120 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างบราซิล – ญี่ปุ่น โดยมีประชาชนที่นับถือพุทธศาสนาในกรุงบราซิเลียเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

**************************

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top