คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียจัดงานถวายพระพรฯ และสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียจัดงานถวายพระพรฯ และสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558


12 สิงหาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยสมาชิกทีมประเทศไทย ได้จัดงานถวายพระพรฯ และสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ณ โรงแรม Tivoli นครเซาเปาลู


สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณาจารย์ผู้ฝึกสอน เยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ São Paulo WorldSkills ครั้งที่ 43 พร้อมด้วยชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในนครเซาเปาลูและ Friends of Thailand ชาวบราซิลเข้าร่วมมากกว่า 60 คน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการมาอยู่รวมกันของประชาชนชาวไทยที่นครเซาเปาลูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – บราซิล


ในโอกาสดังกล่าว พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็น ประธานกล่าวถวายพระพรฯ และประชาชนชาวไทยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

******************************

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top