คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฉลอง 48 ปีอาเซียน

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฉลอง 48 ปีอาเซียนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลร่วมเป็นเจ้าภาพกับเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ในกรุงบราซิเลีย (อินโดนีเซีย มาเลเชีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลอง 48 ปีแห่งการก่อตั้ง ASEAN ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกรุงบราซิเลีย

ในระหว่างพิธีเปิดงาน นาย Nguyen Van Kien เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำบราซิล ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอาเซียน พัฒนาการในช่วงปีที่ผ่านมา และความร่วมมือในอนาคต โดยเน้นความสำคัญของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ ส่วนนาย Jose Alfredo Graça Lima รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ดูแลภูมิภาคเอเชีย ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อพัฒนาการของอาเซียน และแสดงความเชื่อมั่นว่า 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม จะเป็นรากฐานสำคัญต่อเสถียรภาพ ความเป็นเอกภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
 

 

 

*********************

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top