คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าการรัฐและรับประทานอาหารกลางวันกับประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐ Minas Gerais

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าการรัฐและรับประทานอาหารกลางวันกับประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐ Minas Gerais


ด้วยเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 58 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล พร้อมด้วยนางดวงใจ ชาญภูมิดล ภริยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Fernando Pimentel ผู้ว่าการรัฐ Minas Gerais อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา อุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศของบราซิล ที่จวนผู้ว่าการรัฐฯ (Palácio da Liberdade)

ในระหว่างการเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตฯ แจ้งวัตถุประสงค์ของการเยือนรัฐ Minas Gerais ว่าเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย – บราซิล โดยเฉพาะสินค้าที่มีชื่อเสียงของรัฐ เช่น กาแฟและอัญมนี ตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับรัฐฯ โดยนาย Pimentel เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่สำคัญ และในฐานะผู้ว่าการรัฐ ก็มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับไทย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังเชิญให้นาย Pimentel เยือนไทยในช่วงที่สะดวก พร้อมคณะนักธุรกิจของรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่าไทยกับรัฐฯ ให้มากขึ้น และแจ้งว่าปลายปี 2558 สมาชิกอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีประชากรรวมกว่า 620 ล้านคน จะทำให้มีการไหลเวียนของการค้า การลงทุน การบริการ รวมถึงแรงงานที่มีทักษะได้อย่างเสรีมากขึ้น จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้านการค้าและการลงทุนสำหรับบราซิล และไทยสามารถเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนให้แก่บราซิลได้

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 58 นาย Aldalclever Lopes ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐ Minas Gerais เชิญเอกอัครราชทูตฯ และภริยารับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้นำพรรคการเมืองต่าง ๆ ของสภาฯ ร่วมด้วย ในระหว่างการรับประทานอาหาร เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวแจ้งเรื่องความต้องการที่จะส่งเสริม       ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับรัฐ Minas Gerais อาทิ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการส่งเสริมอาหารไทย พร้อมเชิญนาย Lopes นักการเมือง และนักธุรกิจของรัฐฯ เยือนไทย ในโอกาสเดียวกันกับการเยือนไทยของผู้ว่าการรัฐฯ

ทั้งนี้ เมื่อปี 2557 ไทยนำเข้าสินค้าจากรัฐ Minas Gerais เป็นมูลค่ารวมประมาณ 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่นำเข้ากว่าร้อยละ 50 คือแร่เหล็ก ส่วนไทยส่งออกไปยัง Minas Gerais เป็นมูลค่ารวมประมาณ 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินค้าหลักคือเครื่องจักรกลไฟฟ้า (ร้อยละ 25)

 

----------------------------------------------

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top