คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การเยี่ยมชมแหล่งผลิตกาแฟเมือง Lavras รัฐ Minas Gerais

การเยี่ยมชมแหล่งผลิตกาแฟเมือง Lavras รัฐ Minas Geraisด้วยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยนางดวงใจ ชาญภูมิดล ภริยา ได้เยี่ยมชมการผลิตกาแฟของโรงงานกาแฟ Café Bento Grão และเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาแฟแห่งชาติ (National Institute of Science and Technology of Coffee – INCT Café) ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย Lavras Federal University เมือง Lavras ทางตอนใต้ของรัฐ Minas Gerais เพื่อหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยกับรัฐ Minas Gerais โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนท้องถิ่นของเมือง Lavras

โรงงานผลิตกาแฟ Café Bento Grão ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ใช้เครื่องมือผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานของสมาคมอุตสหกรรมกาแฟบราซิล (Brazilian Association of Coffee Industry – ABIC) และโครงการกาแฟคุณภาพของบราซิล (Coffee Quality Program – PQC) จำหน่ายกาแฟหลายประเภททั้งแบบเม็ดคั่วและแบบบด และนอกจากผลิตจำหน่ายในบราซิลแล้ว ยังส่งออกไปยังสหรัฐฯ สเปน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วย

ในระหว่างการเยี่ยมชมสถาบัน INCT Café ที่มหาวิทยาลัย Lavras Federal University เอกอัครราชทูตฯ ได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯ และขั้นตอนการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยว ดูแลผลผลิต และการรักษาโรคพืช ตลอดจนเยี่ยมชมไร่กาแฟในบริเวณใกล้เคียง

 

**********************************

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top