คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558ม. ธรรมศาสตร์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการทูตด้านการศึกษา บราซิล-ไทย

ม. ธรรมศาสตร์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการทูตด้านการศึกษา บราซิล-ไทยด้วยระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2558 ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย   ศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ. นพ. ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ รศ. นพ. ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ และ รศ. ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เยือนบราซิลตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย – บราซิล

ในระหว่างการเยือนคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้มีโอกาสพบหารือและเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาของบราซิลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบัน โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับ ศ. Ivan Marques de Toledo Camargo อธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งบราซิเลีย (University of Brasilia - UnB) ที่กรุงบราซิเลีย พบหารือกับ ศ. Marco Antônio Zago อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาเปาลู (University of Sao Paulo - USP) ศ. Raul Machado ประธานหน่วยงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ USP นาย Jose Otavio Costa Auler Júnior คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของ USP และ นาย Vitor Alevato do Amaral หัวหน้าสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐรีโอเดจาเนโร (Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ) และผู้แทนคณะแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของ UFRJ

ในระหว่างการเยือนดังกล่าว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย UnB ได้ลงนามในแถลงการณ์ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดำเนินความร่วมมือตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้านความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่ลงนามไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของมหาวิทยาลัย UnB และ USP ที่สนใจเดินทางไปเรียนที่มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านทางอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ทั้งสองด้วย

การเยือนของนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของการดำเนินงานการทูตด้านการศึกษาระหว่างไทยกับบราซิล ทำให้ผู้แทนสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศได้รู้จักและแลกเปลี่ยนทัศนะด้านการศึกษา รวมทั้งร่วมกันผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกันมากขึ้น

 

--------------------------------------------------------

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top