คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ SBT ของบราซิล

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ SBT ของบราซิลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายพิชยพันธ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ วนิชานนท์ อัครราชทูต ได้พบหารือกับนาย Rubens Pássaro ผู้อำนวยการของสถานีโทรทัศน์ SBT ของบราซิล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับบราซิล รวมทั้งได้เยี่ยมชมการผลิตรายการและสถานที่ถ่ายทำรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีความก้าวหน้าและทันสมัยมาก

 

 

----------------------------------

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top