คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ ไทย-บราซิล

การร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ ไทย-บราซิลเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิล พร้อมด้วยผู้แทน จากหน่วยงานไทยได้แก่ นายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พล.ต.ต ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองฯ นายธาดา ชุมไชโย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร นายเดชา วิชัยดิษฐ หัวหน้าฝ่ายส่วนสืบสวนปราบปราม1 กรมศุลกากร และนางสาวกิตวิภา สุวรรณรัตน์ ผู้แทนสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป.ป.ส. ได้พบหารือกับนาย Antonio Wagner Goncalves Castilho หัวหน้าตำรวจสหพันธ์รัฐประจำสนามบินนานาชาตินครเซาเปาลู และนาย Edison Jorge Takeshi Kaneko หัวหน้าศุลกากรบราซิลประจำสนามบินนานาชาตินครเซาเปาลู เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยผู้แทนไทยและบราซิลได้หารือถึงแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้ชาวไทยถูกหลอกลวงไปลักลอบขนยาเสพติดที่บราซิล รวมถึงแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ  

นอกจากการหารือกับตำรวจสหพันธ์รัฐประจำสนามบินนานาชาตินครเซาเปาลู และศุลกากรบราซิลแล้ว คณะผู้แทนไทยยังมีโอกาสได้พบหารือกับสำนักงานทนายอาสาของรัฐบาลกลางประจำรัฐเซาเปาลู องค์กร Institute of Land, Work, and Citizenship (ITTC) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยดูแลนักโทษหญิงต่างชาติในนครเซาเปาลู และเยี่ยมนักโทษไทยทั้งที่อยู่ในเรือนจำและอยู่ระหว่างการใช้โทษนอกเรือนจำด้วย

ปัจจุบันผู้ต้องขังไทยในบราซิลมีจำนวนกว่า 50 คน โดยทั้งหมดถูกจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด และมีแนวโน้มจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การหารือดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาหญิงไทยถูกล่อลวงให้ขนยาเสพติดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องปรามปัญหาดังกล่าวอีกด้วย

 

----------------------------------------------------------------

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top