คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558ออท ส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย

ออท ส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia - ACB) แก่นาย Nguyen Van Kien เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกรุงบราซิเลีย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิเลีย

ในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธาน ACB ของเอกอัครราชทูตฯ (มีนาคม – กรกฎาคม 2558) ACB ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การนำ ACB เข้าเยี่ยมคารวะนาง Jo Moraes สส และประธานคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของสภาผู้แทนราษฎรบราซิล การจัดเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำกรุงบราซิเลีย และอุปทูตสิงคโปร์ประจำกรุงบราซิเลียในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนพิธีรับมอบตำแหน่ง เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการประชุม ACB ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 และได้กล่าวขอบคุณสมาชิก ACB ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ACB เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน-บราซิลมาโดยตลอด โดบหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และคู่สมรส

 .............................................................................

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top