คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558เทศกาลอาหารไทยครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Tivoli นครเซาเปาลู

เทศกาลอาหารไทยครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Tivoli นครเซาเปาลู


       
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล ได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศ     เข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเปิดเทศกาลอาหารไทยครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Tivoli Mofarrej นครเซาเปาลู ระหว่างวันที่ 15 – 20 มิถุนายน 2558 โดยมีนายดิลิป ราชากาเรีย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือธุรกิจโรงแรม Minor Group และนาย Renaud Pfeifer ผู้จัดการทั่วไปให้การต้อนรับ
                        
 ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับกลุ่ม Minor Group จากประเทศไทยที่ได้เข้ามาบริหารโรงแรม Tivoli ในบราซิล ซึ่งไทยมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการโรงแรมและบริการเข้ามาดำเนินการและชื่นชมการนำความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทยมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสและเข้าถึงวัฒนธรรมไทยผ่านการปรุงอาหารไทยประยุกต์ที่ทางโรงแรมเลือกสรรมาเป็นอย่างดี โดยการเชิญผู้ประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยมาประกอบอาหารให้แขกผู้เข้าร่วมงาน  
                           
 เทศกาลอาหารไทย ณ นครเซาเปาลู ได้จัดสืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลา 3 ปี โดยความร่วมมือระหว่างโรงแรม Tivoli สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซาเปาลู และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20 มิถุนายน 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยแก่แขกรับเชิญจากแวดวงการเมืองและภาคธุรกิจของนครเซาเปาลู รวมถึงสื่อมวลชนและผู้สนใจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ชาวบราซิลสนใจและรู้จักประเทศไทยมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเดินทางไปท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อไป

                       

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top