คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การประชุมหารือทางการเมืองระหว่างไทยกับบราซิลครั้งที่ 1

การประชุมหารือทางการเมืองระหว่างไทยกับบราซิลครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 กระทรวงการต่างประเทศบราซิลได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือทางการเมืองในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันระหว่างไทยกับบราซิล ครั้งที่ 1 ที่กรุงบราซิเลียโดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย José Alfredo Graça Lima รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ซึ่งรับผิดชอบความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างบราซิลกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียและกลไกระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ เป็นประธานร่วมของการประชุม

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยและบราซิล รวมถึงสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกา โดยเห็นพ้องว่าไทยและบราซิลยังมีลู่ทางของการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันอีกมาก และที่ประชุมได้หารือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ และการเร่งรัดการเจรจาจัดทำความ  ตกลงที่ยังคั่งค้างให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็วด้วย

ที่ประชุมได้เน้นย้ำการสนับสนุนผู้สมัครของกันและกันสำหรับการเลือกตั้งในองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ และเห็นพ้องที่จะผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การขยายความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนวัฒนธรรม และกีฬาด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทย ณ สถาบันการทูต Rio Branco โดยให้ภาพรวมการเมืองและเศรษฐกิจของไทย บทบาทไทยในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาการทางการเมืองของภูมิภาค โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ และนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศบราซิลร่วมฟังการบรรยายรวมประมาณ 30 คน

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยยังได้ใช้โอกาสการเยือนบราซิลดังกล่าวพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ของบราซิล อาทิ การเข้าเยี่ยมคารวะ      นาย Sérgio Danese ปลัดกระทรวงฯ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล และนาย Ivan Ramalho รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนา อุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศบราซิล การพบหารือกับนาย Pedro Spadale รองเลขาธิการด้านการต่างประเทศ ผู้แทนผู้ว่าการรัฐรีโอเดจาเนโร ผู้แทนหน่วยงาน Embrapa สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติของบราซิล สถาบันวิจัย Oswaldo Cruz Foundation และสภาอุตสาหกรรมของรัฐรีโอเดจาเนโร****************

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top