โครงการ Embaixada de Portas Abertas

 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณาจารย์จากโรงเรียน Núcleo Bandeirate กรุงบราซิเลีย รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานเขตนครหลวง (Distrito Federal) รวมจำนวน 41 คน ตามโครงการ Embaixada de Portas Abertas เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวบราซิลได้ทำความรู้จักกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทย
 
ในโอกาสนี้ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียนแก่คณะ และเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
 
ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับเขตนครหลวงข้างต้น เป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ แก่เยาวชนชาวบราซิล ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยราชการในพื้นที่ด้วย
 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top