คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558Thai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปีการสถาปนาอาเซียน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปีการสถาปนาอาเซียน

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามประจำบราซิล จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปี การสถาปนาอาเซียน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำบราซิล โดยมีเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ด้านเอเชีย โอเชียเนีย และรัสเซีย   เป็นแขกเกียรติยศ และมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจาอาเซียน รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมงานฯ จำนวนประมาณ 150 คน
   
ในการกล่าวเปิดงาน นาย Edi Yusup เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำบราซิล ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย และเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado ได้กล่าวถึงความสำคัญและพัฒนาการของอาเซียนในช่วง 52 ปี ที่ผ่านมา และความสำคัญที่อาเซียนมีต่อบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บราซิลเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2555
   
โดยภายหลังการกล่าวเปิดงานฯ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียและเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado ได้ร่วมกันตัดเค้กอาเซียนเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปี  การสถาปนาอาเซียน และปิดท้ายด้วยการจัดเลี้ยงอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top