Job Vacancy: Translator/Interpreter

งานวันชาติประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดงานวันชาติประจำปี 2560  ที่โรงแรม Royal Tulip กรุงบราซิเลีย ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงมวยไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การจัดเลี้ยงรับรองอาหารไทย และการฉายคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยมีนาย Henrique da SilveiraSardinha Pinto รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกคณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ Friends of Thailand และสื่อท้องถิ่น เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 300 คน 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top