คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558Thai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตกิจกรรม ASEAN Food and Cultural Festival ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศบราซิล

กิจกรรม ASEAN Food and Cultural Festival ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศบราซิล

 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียจัดกิจกรรม ASEAN Food and Cultural Festival ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศบราซิล โดยนายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อุปทูต เป็นประธานร่วมกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว 
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและศิลปวัฒธรรมไทย รวมทั้งออกร้านจำหน่ายอาหารไทย นอกจากนี้ ภายในงานฯ มีการตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซึ่งสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักเรียนไทยในบราซิลได้ร่วมแสดงด้วย ทั้งนี้ มีสมาชิกคณะทูตานุทูตและผู้สนใจโดยทั่วไปเข้าร่วมงานฯ จำนวนกว่า 2,000 คน
 
การจัดกิจกรรมข้างต้นประสบผลสำเร็จอย่างสูง โดยนอกจากจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งแก่ชาวบราซิลในวงกว้างแล้ว ยังเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในมิติต่าง ๆ โดยอาจกล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมฯ ช่วยสนับสนุนภารกิจ/เป้าหมายของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสร้างกระแสนิยมไทยในบราซิลอีกทางหนึ่งด้วย
 
 
 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาอีกตำแหน่งหนึ่งต่อนายเดวิด...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top