คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558Thai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตการเยือนกายอานาอย่างเป็นทางการของคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

การเยือนกายอานาอย่างเป็นทางการของคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2560นายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อุปทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนประเทศกายอานา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและกายอานาในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ (17 ธันวาคม 2530)ในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dominic Gaskin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจ (การค้าและการลงทุน) นาย Noel Holder M.P. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ และหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต Ivan B. Evelyn อธิบดีกรมพิธีการทูต นาง Choo An Yin อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  นาง Vanessa Dickenson อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงจอร์จทาวน์

 

ระหว่างการหารือ อุปทูตฯ ได้เน้นความสำคัญของการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การเกษตร การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้าน การท่องเที่ยวและการบริการระหว่างไทยกับกายอานา ที่ผ่านมา แม้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกายอานายังไม่สูงนัก แต่ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะขยายและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก ทั้งนี้ กายอานามีศักยภาพด้านสินค้าเกษตร อะลูมิเนียม ทองคำ เพชรและปิโตรเลียม  โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีการขุดพบแหล่งปิโตรเลียมใหญ่นอกชายฝั่งของกายอานา    ซึ่งมีการประเมินว่ารายรับจากผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวจะช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับกายอานาอย่างมีนัยสำคัญ

 

ทั้งนี้ กายอานาได้เชิญชวนภาคธุรกิจไทยให้เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มข้อมูลค่าให้แก่วัตถุดิบ เช่น การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวและการเจียระไนเพชร พลอย และอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ตลอดจนอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารโดยใช้กายอานาเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศแคริบเบียน (ซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 20 ล้านคน) และประสงค์จะเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) จากไทย     

 

            อนึ่ง เมื่อปี 2558ไทยและกายอานามีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 8.09ล้านดอลลาร์สหรัฐ   โดยไทยส่งออกไปยังกายอานาประมาณ 6.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และ แผงวงจรไฟฟ้าเป็นต้น  

 

 

*****************************

 

 

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศอื่น ๆ ในบราซิล ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย และเนปาล จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top