คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558Thai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตการเยือนซูรินาเมอย่างเป็นทางการของคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

การเยือนซูรินาเมอย่างเป็นทางการของคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560นายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อุปทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนประเทศซูรินาเมอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและซูรินาเมในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Soeresh Algoe รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และการประมง และหารือข้อราชการกับนาย Michiel G. Raafenberg ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นาง Reina Raveles Msc. ปลัดกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และนาย Djoemadie Kasanmoesdiran ปลัดกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และการประมง รวมทั้งพบหารือกับนายPadarath Jayant A. ประธานสภาหอการค้าแห่งซูรินาเม ตลอดจนเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องจักรกล Pansa Groupและร่วมงานแสดงสินค้า “Made in Suriname” ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าฯ

ระหว่างการหารือ อุปทูตฯ ได้เน้นความสำคัญของการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างไทยกับซูรินาเม แม้ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับซูรินาเมยังไม่สูงนัก     แต่ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะสามารถขยายและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก     ทั้งนี้ ไทยมีลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในซูรินาเมซึ่งมีวัตถุดิบและทรัพยากรจำนวนมาก รวมทั้งลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ฝ่ายซูรินาเมเชิญได้เชิญชวนภาคธุรกิจไทยให้เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและประมง โดยใช้ซูรินาเมเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศแคริบเบียน (ซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 20 ล้านคน) และประสงค์จะเรียนรู้วิชาการด้านท่องเที่ยวและบริการจากไทย     

            อนึ่ง เมื่อปี 2558ไทยและซูรินาเมมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 19.01ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยังซูรินาเมประมาณ 17.22ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าวสาลี ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศอื่น ๆ ในบราซิล ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย และเนปาล จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top