คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558Thai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการเกษตร ปศุสัตว์และอาหารแห่งบราซิลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการเกษตร ปศุสัตว์และอาหารแห่งบราซิลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์2560นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Blairo Maggi รัฐมนตรีว่าการเกษตร ปศุสัตว์และอาหารที่กระทรวงเกษตรฯ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

 

ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณรัฐมนตรีฯ ที่ให้เข้าพบเพื่ออำลาตำแหน่ง และขอชื่นชมว่าเป็นบุคคลในรัฐบาลบราซิลที่แข็งขันมากในการขับเคลื่อนและกระชับความสัมพันธ์   ทวิภาคีระหว่างไทย-บราซิล โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการเกษตรและการค้าสินค้าเกษตร โดยการที่รัฐมนตรีฯ ได้เยือนไทยเมื่อกันยายน 2559 ทำให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรระหว่างสองประเทศเกิดความคืบหน้าหลายด้าน และขอขอบคุณรัฐมนตรีที่ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่ ออท. ประเทศ Asia-Oceania ที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 26ตุลาคม 2559  อันนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสถานเอกอัครราชทูตภูมิภาคเอเชียกับกระทรวงเกษตรฯ บราซิลได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังสนับสนุนให้ฝ่ายบราซิลพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บราซิล ที่ฝ่ายไทยได้เสนอ เพื่อให้มีการการลงนามร่วมกันโดยรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองฝ่ายและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

รัฐมนตรี Blairo Maggi ชื่นชมการทำงานของเอกอัครราชทูตเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณในความร่วมมือประสานงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการค้า พร้อมทั้งอวยพรให้เดินเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ด้วยความสวัสดิภาพ

 

 

 

 

************************

 

 

 

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาอีกตำแหน่งหนึ่งต่อนายเดวิด...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top