คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการเกษตร ปศุสัตว์และอาหารแห่งบราซิลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการเกษตร ปศุสัตว์และอาหารแห่งบราซิลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์2560นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Blairo Maggi รัฐมนตรีว่าการเกษตร ปศุสัตว์และอาหารที่กระทรวงเกษตรฯ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

 

ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณรัฐมนตรีฯ ที่ให้เข้าพบเพื่ออำลาตำแหน่ง และขอชื่นชมว่าเป็นบุคคลในรัฐบาลบราซิลที่แข็งขันมากในการขับเคลื่อนและกระชับความสัมพันธ์   ทวิภาคีระหว่างไทย-บราซิล โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการเกษตรและการค้าสินค้าเกษตร โดยการที่รัฐมนตรีฯ ได้เยือนไทยเมื่อกันยายน 2559 ทำให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรระหว่างสองประเทศเกิดความคืบหน้าหลายด้าน และขอขอบคุณรัฐมนตรีที่ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่ ออท. ประเทศ Asia-Oceania ที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 26ตุลาคม 2559  อันนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสถานเอกอัครราชทูตภูมิภาคเอเชียกับกระทรวงเกษตรฯ บราซิลได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังสนับสนุนให้ฝ่ายบราซิลพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บราซิล ที่ฝ่ายไทยได้เสนอ เพื่อให้มีการการลงนามร่วมกันโดยรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองฝ่ายและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

รัฐมนตรี Blairo Maggi ชื่นชมการทำงานของเอกอัครราชทูตเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณในความร่วมมือประสานงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการค้า พร้อมทั้งอวยพรให้เดินเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ด้วยความสวัสดิภาพ

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://thaiembassybrazil.com/2015-08-01-15-12-54/2-5/10112-%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8A%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%82%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%90%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%A3-%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%83%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88#sigProId886f30806c

 

 

************************

 

 

 

 

 

Search

คลังข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียจัดกิจกรรม ASEAN Food and Cultural Festival ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศบราซิล โดยนายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อุปทูต...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top