คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การส่งเสริมการทูตเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – บราซิล

การส่งเสริมการทูตเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – บราซิล


       
เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ให้การต้อนรับนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสเยือนบราซิลเพื่อเข้าร่วมการประชุมPolicy Dialogue on South – South CooperationandtheSustainableDevelopmentGoals ณ นครรีโอเดจาเนโร และพบหารือกับผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศบราซิล ณ กรุงบราซิเลีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน
       
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะฯ เข้าพบหารือกับอัครราชทูต Andrea Watson รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศบราซิล ทั้งนี้ การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในลักษณะทวิภาคีและไตรภาคี ซึ่งในชั้นนี้ ไทยและบราซิลสามารถผลักดันให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญ 4 คน จากสถาบันวิจัยด้านแมลงวันผลไม้ (MOSCAMED) กระทรวงเกษตรบราซิลไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมด้านการควบคุมแมลงวันผลไม้และศัตรูพืช ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม –12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประเทศไทย โดยอาจกล่าวได้ว่าผลสำเร็จดังกล่าวถือเป็นนิมิตหมายอันดีของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสองประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

Search

คลังข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียจัดกิจกรรม ASEAN Food and Cultural Festival ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศบราซิล โดยนายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อุปทูต...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top