คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และอุปทานอาหารบราซิลเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่เอกอัครราชทูต Asia-Oceaniaที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และอุปทานอาหารบราซิลเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่เอกอัครราชทูต Asia-Oceaniaที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายพิเศษและงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ Asia-Oceania ประจำกรุงบราซิเลีย (รวม 21 ประเทศ)โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนาย Blairo Maggi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และอุปทานอาหารบราซิลเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Brazil's Agribusiness Overview

 

นาย Blairo Maggi ได้นำเสนอภาพรวมการเจริญเติบโตของสินค้าเกษตรของบราซิล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21.5 ของ GDPและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.9 ในปี ค.ศ. 2016โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อไก่ กาแฟ น้ำตาลและข้าวโพด พร้อมยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับตลาดต่างประเทศ รวมถึงภูมิภาคเอเชียเป็นสำคัญด้วย

 

การบรรยายพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ บราซิลให้แก่คณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ Asia-Oceaniaในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเพิ่มพูนและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างบราซิลกับประเทศ Asia-Oceania ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจการเกษตรกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียรวมถึงประเทศไทย

 

View the embedded image gallery online at:
http://thaiembassybrazil.com/2015-08-01-15-12-54/2-5/10087-%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%90%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%A3-%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8A%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%95-asia-oceania%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%96%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8A%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%95-%C3%A0%C2%B8%C2%93-%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%A2#sigProId427e7e5f26

 

****************************************

 

Search

คลังข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียจัดกิจกรรม ASEAN Food and Cultural Festival ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศบราซิล โดยนายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อุปทูต...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top