คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การหารือเชิงเทคนิคในประเด็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและ อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างไทย – บราซิล

การหารือเชิงเทคนิคในประเด็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและ อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างไทย – บราซิล

 

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมหารือเชิงเทคนิคในประเด็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างไทย – บราซิล ณ กระทรวงการต่างประเทศบราซิล กรุงบราซิเลีย

 

นาย Norberto Moretti อัครราชทูต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กรมกิจการการเงิน การค้าและบริการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายบราซิล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการค้าต่างประเทศและการบริการ กระทรวงการคลัง รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการการค้าต่างประเทศเข้าร่วมการหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการลงทุนและความร่วมมือด้านการลงทุน

 

            การหารือทางเทคนิคครั้งที่ 1เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับบราซิล  ทั้งนี้ ฝ่ายบราซิลได้เสนอร่างมาตรฐานความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน (Cooperation and Facilitation Investment Agreement - CFIA)ให้ผ่ายไทยพิจารณาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งบราซิลมีเป้าหมายที่จะเจรจา CFIA กับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย

View the embedded image gallery online at:
http://thaiembassybrazil.com/2015-08-01-15-12-54/2-5/10073-%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%8A%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B9%C2%83%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B0-%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%A2-%C3%A2%C2%80%C2%93-%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A5#sigProIdcf3800b796

****************************************

Search

คลังข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียจัดกิจกรรม ASEAN Food and Cultural Festival ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศบราซิล โดยนายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อุปทูต...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top