คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558ก้าวใหม่ของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย – บราซิล

ก้าวใหม่ของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย – บราซิล

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง    การท่องเที่ยวและกีฬาและนาย Alberto Alves รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบราซิลได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย – บราซิล โดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยที่มุ่งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Leisure Destination) อันจะช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีทั้งสองยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งรัฐมนตรีการท่องเที่ยวบราซิลยังชื่นชมไทยที่สามารถบริหารจัดการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยมและมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ เดินทางไปประเทศไทยมากเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก(ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวบราซิลเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 53,218 คน)

 

*******************************

Search

คลังข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียจัดกิจกรรม ASEAN Food and Cultural Festival ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศบราซิล โดยนายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อุปทูต...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top