คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การเผยแพร่อาหารและวัฒนธรรมไทยในนครเซาเปาลู

การเผยแพร่อาหารและวัฒนธรรมไทยในนครเซาเปาลู


    
ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้านการอาหารและนาฏศิลป์ร่วมกันประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อาหารและวัฒนธรรมไทยในนครเซาเปาลู
    
วันที่ 29 มีนาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในนครเซาเปาลูจัดสาธิตสอนการประกอบอาหารไทยให้แก่ชาวบราซิลแบบปฏิบัติจริง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 15 คน โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้านการอาหารได้สาธิตการประกอบอาหารไทยที่มีชื่อเสียง 3 อย่าง ได้แก่ (1) แกงเขียวหวานไก่ (2) ผัดไทย และ (3) ขนมทับทิมกรอบ การเรียนการสอนดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วมงานอย่างยิ่งซึ่งน่าจะนำไปสู่การนำเข้าสินค้า เครื่องปรุงและวัตถุดิบต่าง ๆ ของไทยในบราซิลมากขึ้นต่อไปตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
    
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ณ นครลอสแองเจอลิส สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในนครเซาเปาลู และสถานกงสุลกิตติมาศักดิ์ไทย ณ นครเซาเปาลู จัดงาน “Tailândia : sensações e sabores” (The tastes and touches of Thailand) ณ โรงแรม Tivoli Mofarrej นครเซาเปาลู โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากแวดวงการเมืองและภาคธุรกิจ บริษัทชั้นนำของบราซิล ผู้แทนกงสุลจากประเทศต่าง ๆ ภาครัฐ เอกชนของนครเซาเปาลู ตลอดจนสื่อมวลชนชั้นนำของบราซิลเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน  
             
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับกลุ่ม Cantu Group ของบราซิลที่เริ่มนำผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ของไทยเข้าสู่ตลาดบราซิลโดยหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวบราซิล ตลอดจนใช้โอกาสนี้ฉลองวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยล่วงหน้าพร้อมเชิญชวนให้แขกทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานมีความประทับใจวัฒนธรรมไทยและผ่านการลิ้มลองอาหารไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของไทย โดยคณาจารย์ผู้ประกอบอาหารและคณะนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงต่าง ๆ ของไทย และให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองดื่มเบียร์สิงห์ด้วย

 

*******************************
 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top