คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติที่ประเทศบราซิล

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติที่ประเทศบราซิล

 

ด้วยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ที่บริเวณสวนสาธารณะประจำกรุงบราซิเลีย หรือ Parque da CidadeSarah Kubitschek ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองบราซิเลีย  โดยในเวลา 08.30 น. (หรือ 17.30 น. ในประเทศไทย) นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และเริ่มการปั่น โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ปั่นนำ จากจุดเริ่มต้นที่บริเวณลานจอดรถหมายเลข 12 ของสวนสาธารณะฯ ซึ่งบริเวณจุดเริ่มต้นการปั่นสามารถมองเห็นเสาโทรทัศน์ (TV Torre) ของเขตนครหลวงบราซิเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมือง และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเยี่ยมชม

 

ในเส้นทางการปั่นจักรยาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นผ่านนาฬิกาแดดประจำสวนฯ สะพานข้ามทะเลสาบของสวนสาธารณะ สวนสนุก Nicolandiaและสิ้นสุดการปั่นที่บริเวณลานจอดรถฯทั้งนี้ ใช้เวลาในการปั่นทั้งสิ้นประมาณ 30 นาที ภายหลังเสร็จสิ้นการปั่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่บริเวณลานจอดรถดังกล่าวซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมไว้

 

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน 80 คน โดยเป็นระดับเอกอัครราชทูตและ      คณะทูตานุทูตต่างชาติ 55คน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำบราซิล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยในบราซิเลียจำนวน 23 คน

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top