คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดงานเลี้ยงรับรองและกิจกรรม "ร้อยใจไทย จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดงานเลี้ยงรับรองและกิจกรรม "ร้อยใจไทย จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันชาติไทยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้จัดงานเลี้ยงรับรองและกิจกรรม "ร้อยใจไทย จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันชาติไทย ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม Royal Tulip กรุงบราซิเลีย โดยมีคณะทูตานุทูต  ข้าราชการและนักธุรกิจระดับสูงของบราซิล คนไทยและครอบครัวในบราซิลร่วมงานประมาณ 350 คน


ในงานดังกล่าว นาย José Alfredo Graça Lima รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีแก่ประเทศไทยในนามของรัฐบาลบราซิล จากนั้น นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณและ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยโดยทรงอุทิศ พระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยังประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทยและการพัฒนาประเทศไทยรวมทั้งสรุปพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทของไทยในการเป็นประธานกลุ่ม G77 ในปี 2559 และการเตรียมความพร้อมของไทยและอาเซียนในการเป็นประชาคมอาเซียน และได้กล่าวฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – บราซิล ว่าทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือที่ดีและความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกด้านให้ผู้ร่วมงานทราบด้วย
    
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม "ร้อยใจไทย จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล" โดยให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมจุดเทียนพร้อมบรรเลงเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยด้วย   

 

View the embedded image gallery online at:
http://thaiembassybrazil.com/2015-08-01-15-12-54/2-5/10031-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-88-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#sigProId6fc5e40e3e

****************************************

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top