คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การเข้าร่วมงานสถานเอกอัครราชทูตนานาชาติ ปี 2015

การเข้าร่วมงานสถานเอกอัครราชทูตนานาชาติ ปี 2015เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายพิชยพันธ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และ    นางดวงใจฯ ภริยา รวมทั้งข้าราชการ และคู่สมรส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ร่วมกันออกร้านเผยแพร่อาหารและศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชาวบราซิลและนักการทูตต่างชาติในงาน International Fair oftheEmbassiesครั้งที่ 11 ของสมาคมคู่สมรสหัวหน้าคณะทูตในบราซิเลียร่วมกับรัฐบาลนครหลวงบราซิเลีย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยว และกระทรวงกีฬาของบราซิล  ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬา Mané Garrincha กรุงบราซิเลีย โดยมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 100 สถานทูตฯ และมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนกว่า 25,000 คน

การเข้าร่วมงานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบราซิลรวมทั้งชาวต่างชาติในบราซิลได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น คาดว่าจะยังผลให้เกิดการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวบราซิลไปยังประเทศไทย ตลอดจนความนิยมในการบริโภคอาหารไทยในบราซิลต่อไป*****************************

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top