คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม High-Level Global Conference on Road Safety ครั้งที่ 2 ณ กรุงบราซิเลีย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม High-Level Global Conference on Road Safety ครั้งที่ 2 ณ กรุงบราซิเลียระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2558 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิล ข้าราชการกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการอิสระ ผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมด้านความปลอดภัย เข้าร่วมการประชุม High-Level Global Conference on Road Safety ครั้งที่ 2 ณ กรุงบราซิเลีย ซึ่งจัดโดยรัฐบาลบราซิลและสหประชาชาติ


ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีบุคคลสำคัญ ต่าง ๆ ร่วมกล่าวเปิดงาน อาทิ นาง Dilma Rousseff ประธานาธิบดีบราซิล ดร. Margaret Chan ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และการร่วมอภิปรายของผู้นำระดับรัฐมนตรีต่าง ๆ รวมทั้งผู้แทนประเทศต่าง ๆ มากกว่า 2,500 คนจาก 120 ประเทศทั่วโลก


ระหว่างการประชุมฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Safety) และการมุ่งสู่เป้าหมายการลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี ค.ศ. 2030 ตลอดจนหารือกับนาย Christian Friis Bach เลขาธิการผู้บริหาร UNECE (Executive Secretary of United Nations Economic Commission for Europe) เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและความปลอดภัยบนท้องถนน  


ภายหลังการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ประกาศปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Decoration on Road Safety) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) การสร้างความตระหนักว่า อุบัติภัยทางถนนส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน ความปลอดภัยทางถนนจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยหลักในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) ย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศในบริบทของความปลอดภัยทางถนน และความร่วมมือระหว่างประเทศ บทบาทของสหประชาชาติที่สนับสนุนรัฐสมาชิกในการปฏิบัติตามตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน (3) ข้อเสนอแนะในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน 2) ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัยมากขึ้น 3) ยานพาหนะที่ปลอดภัยมากขึ้น   4) คนใช้ถนนที่ปลอดภัยมากขึ้น และ 5) การรับมือหลังเกิดอุบัติเหตุ   

 ************************

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top