คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การเยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและการข้าว

การเยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและการข้าว
เมื่อวันที่ 15 – 19 กันยายน 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยนางดวงใจ ชาญภูมิดล นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว ร.ศ. ดร. บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ได้เดินทางเยือนเมืองปอร์ตูอาเลเกร เมืองซาตามาเรีย เมือง Lindolfo Collor รัฐรีโอ กรันดีโดซูล อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐรีโอ กรันดีโดซูล ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือการศึกษาและวิชาการ การบริหารจัดการทางการเกษตร การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร ความร่วมมือด้านการข้าว เป็นต้น
 
ในระหว่างการเยือน เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย José Ivo Sartori  ผู้ว่าการรัฐรีโอ กรันดีโดซูล และหารือกับคณะเลขาธิการรัฐด้านต่าง ๆ ของรัฐ การพบหารือกับนาย Guinter Frantz ประธานสถาบันวิจัยข้าวแห่งรัฐรีโอ กรันดีโดซูล นาย Alceu Ricardo นายกเทศมนตรีเมือง Lindolfo Collor นาย Cezar Augusto Schirmer นายกเทศมนตรีเมือง Santa Maria และการเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องหนังของเมือง Lindolfo Collor รวมถึงบริษัทค้าข้าว สมาคมผู้ผลิตข้าวแห่งเมือง Santa Maria  
 
ในระหว่างการหารือกับผู้แทนต่าง ๆ ของรัฐรีโอ กรันดีโดซูล เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยมีการค้าการลงทุนด้านการเกษตรกับรัฐรีโอ กรันดีโดซูล เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ที่สามารถร่วมกันส่งเสริม การพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจและการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ เนื่องจากรัฐรีโอ กรันดีโดซูล เป็นหนึ่งในรัฐที่มีศักยภาพสูงของบราซิล โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของบราซิลซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางติดต่อค้าขายระหว่างบราซิลกับประเทศเพื่อนบ้าน

 


*****************************

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top